การได้ความรักจากครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเลี้ยงดูลูก

เนื้อเพลงที่สะท้อนแก่สังคมล่ะสถาบันครอบครัว คนเราควรให้ความรักแก่ลูกอย่างทุกวิธี และเพลงนี้ได้ขับร้องโดย THEBIGDOGG ft BLACKCHOC มีชื่อเพลงว่า [ THAI RAP ]จดหมายลา(THE LAST LETTER)

สังคมสมัยนี้มันช่างอยู่อยากขึ้นทุกวัน มีแต่การหลอกลวงกันล่ะกัน

เนื้อเพลงที่สะท้อนกับสังคมไทยบ้านเรา นับวันนี้สังคมของบ้านเราเริ่มจะมีแต่การหลอกลวงซึ้งกันล่ะกัน ใครมีอำนาจก็ได้ผลประโยชน์ไป เพลงนี้ขับร้องโดย Chom Chumkasian ชื่อเพลงว่า People [ผู้คน]

ถึงแม้คนเราจะคนเราจะมีอะไรบ้างสิ่งบ้างอย่างเหมือนกันแต่ก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกัน

เป็นเนื้อเพลงที่สะท้อนในสังคมในยุคสมัยนี้ที่ไดขับร้องโดยศิลปินฮิปฮอป Chom Chumkasian ที่ได้ร้องร่วมกับ Fuckling Hero