การได้ความรักจากครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการเลี้ยงดูลูก

เนื้อเพลงที่สะท้อนแก่สังคมล่ะสถาบันครอบครัว คนเราควรให้ความรักแก่ลูกอย่างทุกวิธี และเพลงนี้ได้ขับร้องโดย THEBIGDOGG ft BLACKCHOC มีชื่อเพลงว่า [ THAI RAP ]จดหมายลา(THE LAST LETTER)