ถึงแม้คนเราจะคนเราจะมีอะไรบ้างสิ่งบ้างอย่างเหมือนกันแต่ก็มีความคิดที่ไม่เหมือนกัน

เป็นเนื้อเพลงที่สะท้อนในสังคมในยุคสมัยนี้ที่ไดขับร้องโดยศิลปินฮิปฮอป Chom Chumkasian ที่ได้ร้องร่วมกับ Fuckling Hero