สังคมสมัยนี้มันช่างอยู่อยากขึ้นทุกวัน มีแต่การหลอกลวงกันล่ะกัน

เนื้อเพลงที่สะท้อนกับสังคมไทยบ้านเรา นับวันนี้สังคมของบ้านเราเริ่มจะมีแต่การหลอกลวงซึ้งกันล่ะกัน ใครมีอำนาจก็ได้ผลประโยชน์ไป เพลงนี้ขับร้องโดย Chom Chumkasian ชื่อเพลงว่า People [ผู้คน]